Zabbix Agent

از متن باز سامان - مدیریت دانش

مقدمه

Zabbix Agent روی ماشین مقصدی که می‌خواهد نظارت شود مستقر می‌شود تا منابع محلی و برنامه‌ها را بطور فعال نظارت کند (hard drives, memory processor statistics و …)

Zabbix agent اطلاعات عملیاتی را به صورت محلی جمع می‌کند و داده‌ها را برای پردازش بیشتر به Zabbix server ارسال می‌کند. در صورت مشکل (مانند پر شدن Hard Disk) ، سرور Zabbix می‌تواند مشکلات را به مدیران هشدار دهد.

نصب

سیستم‌عامل ویندوز

ابتدا فایل Zabbix agent را از لینک زیر دانلود کنید.

https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/5.4/5.4.9/zabbix_agent2-5.4.9-windows-amd64-openssl.msi

در مراحل نصب مطابق تصویر موارد ۱ و ۲ و ۳ را براساس مقادیر دریافتی از مدیران شبکه خود پر کنید. (یک نمونه در جدول زیر آورده شده است)

Windows zabbix agent.png

بسته به نوع سرور از یکی از تنظیمات زیر در زمان نصب باید استفاده کنید:

این تنظیمات برای تجهیزات دیتاسنتر اصلی سازمان است و سایر دیتاسنترها و مواردی که در محل‌های دیگر قرار دارند بهتر است proxy جداگانه‌ای نصب و راه‌اندازی شود و از پراکسی مربوط به خودشان استفاده کنند.

سرورهای Database و Web
Server or Proxy for active checks Zabbix Server IP / DNS Hostname
zproxy-web.zabbix.mbsco.ir zproxy-web.zabbix.mbsco.ir,main.zabbix.mbsco.ir DC_name-Type-ip
بقیه سرورها
Server or Proxy for active checks Zabbix Server IP / DNS Hostname
zproxy-main.zabbix.mbsco.ir zproxy-main.zabbix.mbsco.ir,main.zabbix.mbsco.ir DC_name-Type-ip

نکته
بهتر است در تعیین hostname نام دیتاسنتری که تجهیز در آن قرار دارد، نوع تجهیز (سرورها srv) و یا برند تجهیز (Cisco2800) و ip تجهیز تعریف شود. مثال tehran-cisco2800-192.168.1.5

نکته
جهت اتصال صحیح کلیه تجهیزات می‌بایست از dns هایی استفاده کنید که امکان resolve کردن رکوردهای تعریف شده در جداول بالا را داشته باشند.

سیستم‌عامل لینوکس

اضافه کردن مخزن

Zabbix Agent در مخزن پایه موجود نیست بنابراین باید بسته پیکربندی مخزن Zabbix را برحسب سیستم عامل خود نصب کنید.

توزیع‌های مبتنی بر ردهت

CentOS 8 / RHEL 8

CentOS 7 / RHEL 7


توزیع‌های مبتنی بر دبیان

Ubuntu 20.04

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
sudo apt update

Debian 11

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-2+debian11_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-2+debian11_all.deb
sudo apt update

Debian 10

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
sudo apt update

نصب Zabbix Agent

پس از پیکربندی مخزن، Zabbix Agent را با استفاده از دستور زیر نصب کنید.

### CentOS 8/7 & RHEL 8/7 ###
dnf install -y zabbix-agent
### Ubuntu 20.04 & Debian 11/10 ###
sudo apt install -y zabbix-agent

تنظیمات Zabbix Agent

فایل Zabbix Agent را ویرایش کنید.

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

جزئیات زیر را مطابق با hostname تجهیز و IP آدرس سرور زبیکس که از مدیران شبکه خود دریافت کرده‌اید در فایل Zabbix Agent بروز کنید.

Server=main.zabbix.mbsco.ir,zproxy-main.zabbix.mbsco.ir
ServerActive=zproxy-main.zabbix.mbsco.ir
Hostname=Hostname of client PC

پس از بروزرسانی اطلاعات سرور Zabbix، سرور Zabbix Agent را مجددا راه‌اندازی کنید.

[root@server ~]# systemctl restart zabbix-agent


همچنین Zabbix Agent را فعال کنید تا بطور خودکار در هنگام بوت شدن سیستم استارت شود.

[root@server ~]# systemctl enable zabbix-agent